webdesign بدون دیدگاه

آب مقطر از کجا بخریم

زمانی که به آب مقطر نیاز پیدا میکنید حتما این سوال برایتان به وجود خواهد آمد که آب مقطر از کجا بخریم ؟ کیفیت آب مقطر و انجام هر چه بهتر عملیات ...
webdesign بدون دیدگاه

کاربرد آب مقطر

آیا از مهمترین کاربرد آب مقطر مطلع هستید؟ حتما می دانید که مهمترین کاربرد آب مقطر در موارد صنعتی و دارویی می باشد و مهمترین دلیلی که برای این مسئله وجود دارد ...
webdesign بدون دیدگاه

آب مقطر

آب مقطر در شرکت مروارید پارس آب ها با عبور از سطوح مختلف و به ویژه سطوح آهکی برخی مواد را در خود حل می کنند که باعث ایجاد ناخالصی در ...