شرکت مروارید پارس آماده دریافت و ارسال سفارش ها از سراسر کشور می باشد

تامین کننده آبهای نرم ، دیونیزه و دمین برای مصارف کارخانه ها در حجم بالا است

حجم های تانکرهای ارسالی از ۲ هزار لیتری تا تانکر ۳۰ هزار لیتری متغیر است